Sønderby Havn
 • Fra Sønderby Brugs til Sønderby Kultur- & Bryghus
  Så længe nogen kan huske, var den gamle brugs i hjertet af Sønderby landsbyens faste holdepunkt, hvor folk mødte hinanden til de daglige indkøb og en snak.

  Men i 2006 drejede den sidste uddeler nøglen om – og i mange år derefter fik det nedlagte butikslokale lov til at stå tomt, mens ejendommen langsomt forfaldt.
 • 2016: Borgermøder og arbejdsgrupper
  I foråret 2016 tog en gruppe Sønderbyboere initiativ til et borgermøde på kroen for i fællesskab at drøfte, hvad man kunne stille op med den nedlagte Brugs. Omkring 75 mødte op, og det skortede ikke på ideer til, hvad de tomme butikslokaler kunne bruges til.

  Hen over sommeren og efteråret var tre arbejdsgrupper i gang med at konkretisere mulighederne. Der blev lavet spørgeskemaundersøgelser, hentet inspiration ude fra og afholdt flere fællesmøder. Vi stiftede en forening, der skulle arbejde for at virkeliggøre visionen. Til sidst fik vi også vores borgmester og viceborgmester til at støtte op om ideen ved et borgermøde på kroen.

  Se husstandsomdelt orientering, sommer 2016
 • 2017: Forsøgsåbning hele sommeren
  I 2017 prøvede vi ideerne af. Vi fik vi mulighed for at leje de tomme butikslokaler i fire måneder hen over sommeren, og med mange hænders hjælp fik vi shinet lokalerne op og indrettet dem med café og en lille landhandel.

  Forsøgssommeren var en stor succes. Vi holdt markedsdage, lavede fællesspisninger og arrangerede foredrag. Og gennem alt det lærte vi alle en masse nye mennesker at kende – og opdagede hvilke fantastiske resurser, vi hver især og sammen rummer. Da sæsonen var forbi evaluerede vi forsøget. Det blev et rungende ja til spørgsmålet, om vi skulle forsøge at erhverve ejendommen og åbne den permanent.
 • 2019: Vi stifter Sønderby Kultur- & Bryghus ApS – og overtager ejendommen
  Efter et langvarigt forhandlingsforløb fik vi endelig mulighed for at købe ejendommen på acceptable vilkår. En gruppe mennesker gik sammen om at mellemfinansiere udbetalingen, og 1. maj 2019 fik vi nøglerne til huset. Frivillige gik straks i gang med at male ejendommen udvendigt – flot Sønderbyblåt!

  Hen over foråret og sommeren 2019 blev ejerskabet til det nystiftede Sønderby Kultur- & Bryghus ApS bredt ud til flest mulige gennem salg af anparter. Ultimo 2019 er der i anpartsbogen noteret i alt (112) anpartshavere.
 • 2020: Huset summer af aktivitet – mens vi forbereder istandsættelse
  Det er allerede svært at forestille sig Sønderby uden kulturhuset. I løbet af weekenden skal man lige forbi og drikke en kop kaffe, og der er altid nogen, man kan få en snak med. Og så er der alle de stadig flere aktiviteter og arrangementer, man også lige skal være med til.

  Imens planlægger vi en gennemgribende istandsættelse af huset – i den takt vi nu kan rejse penge til. Vi øver os i at være tålmodige, for vi kan næsten ikke vente med at komme i gang. Men det må tage den tid, der skal til – at få de nødvendige tilladelser på plads og hente økonomisk støtte hos fonde og sponsorer. Vi tager det ét skridt ad gangen. Og imens summer huset af aktivitet.